Öngösterim Görseli

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

* Genel Olarak Temel Eğitim Sınavları, sınav tarihinden 2 hafta sonra, Yenileme Eğitim Sınavları sınav tarihinden 3 hafta sonra açıklanmaktadır.

* Sonuçlar açıklanır açıklanmaz en kısa zamanda tüm şubelerimizde kursiyerlerimizin sınav sonuçları incelenip değerlendirme işlemleri yapılarak sınavda başarılı olup olmadıkları hakkında cep telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

* Sınav sonuçlarını, ilgili web sitesinden T.C Kimlik Numarası ile öğrenmek için tıklayınız.

 

 

SINAV SONUCUNU ÖĞRENEN KURSİYERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

* Sınavda başarılı olan kursiyerlerimizin Özel Güvenlik Eğitim Sertifikaları 7-10 gün içinde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce hazırlanarak onaylandıktan sonra kurumumuz yetkilileri tarafından teslim alınıp şubelerimize gönderilir.

* Sertifika almaya hak kazanmış kursiyerlerimiz ayrı bir mesajla bilgilendirilerek sertifikaları kendilerine teslim edilmek üzere şubelerimize çağrılır.

* Sertifikalar imza karşılığı kursiyerin kendisine veya isteği ve izni dâhilinde 1.derece yakın akrabasına teslim edilir.

* Şube içinde ve şubelerimiz genelinde başarı derecesi elde eden kursiyerlerimizin üstün başarı belgeleri ve hediyeleri, eğitmenlerimiz ve yöneticimiz tarafından kendilerine takdim edilir.

* Sertifikalarla birlikte kursiyerlere “Kimlik Başvurusu İçin Gerekli Belge ve İşlemler (Temel eğitim sonrası) veya Kimlik Başvurusu İçin Gerekli Belge ve İşlemler (Yenileme eğitimi sonrası) ” başlıklı bir bilgi formu da verilir. Kursiyer, formda yazılı talimatları izleyerek http://e-randevu.istanbul.pol.tr/ web adresi aracılığıyla İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden randevu alıp, yine formda belirtilen tüm belgeleri de hazırlayarak randevu gün ve saatinde kimlik başvurusunu yapabilir.

* Sınavda başarısız olan veya sınava girmeyerek bir sınav hakkınıkaybeden kursiyer, toplam 4 sınav hakkından kalan diğer haklarını sırasıyla kullanmak isterse sınav harcını, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi müteakiben 1 hafta içinde ilgili banka hesabına veya kayıtlı bulunduğu eğitim kurumuna yatırmak zorundadır.

* İlk sınavda başarısız olan kursiyer, 2.hakkı için sınav harcını süresi içinde ödemezse sınava giremez.

* İlk sınavda başarısız olan kursiyer, sınav harçlarını tekrar yatırdığı halde herhangi bir nedenle diğer sınav haklarını kullanmaz veya kullanmak istemezse harcı iade edilmez.

* 4 Sınav hakkında da başarısız olan veya sınava girmeyerek başarısız sayılan kursiyerin dosyası kapanır. Tekrar sınava girmek isterse yeniden kayıt olup derslere tekrar katılmak ve eğitim ücretini de tekrar ödemek zorundadır.