Öngösterim Görseli

ÖZEL GÜVENLİK

Dünyada yaşam başlamasından itibaren bugüne kadar güvenlik ihtiyacı hep olmuştur. Kişi Kurum ve Kuruluşlar içeriden ve dışarıdan gelecek tehlike ve tehditlere karşı tedbirler almak zorundadır. Suç oranları arttıkça insanlar malını ve canını korumak için güvenliğe ihtiyacı artarak devam etmektedir. Devletin güvenlik görevleri güvenlik önlemlerini almada sayıca yetersiz kalmaktadır. Devletin güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması nedeniyle güvenlik ihtiyacını karşılamak için özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

       Özel güvenlik sektörüne statü vermek kontrol almak, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına yardımcı olmak için 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bünyesinde Özel Güvenlik Daire kuruldu.

        Özel Güvenlik Şubeler özel güvenlik işini yapan şirketleri denetlemek sınavları hazırlamak, özel güvenlik çalışanların haklarını ve hatalarını kontrol altına almaya çalışmaktadır. Güvenlik sektörünü günümüz şartlarına taşımak için Özel Güvenlik Şirketleri, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ile koordineli çalışmaktadır.

        Özel güvenlik faaliyetlerini nasıl yapılacağını, yapılırken yapılan hatalara hangi cezai uygulamaların yapılacağı sektörde çalışan kişilerin haklarını koruyucu önlemler için devlet tarafından özel güvenlik kanun, yönetmelik, tüzük vb. kararlar çıkartıldı.

       Devlet Emniyet Güçlerini sabit koruma amaçlı kullandığı bazı bölgelerden çekmiş veya azaltmış bu bölgeleri özel güvenliğe devretmiştir. Belirli yerlerde özel güvenlik görevlileri ile birlikte görev yapmaktadır.

         Havaalanları, Demiryolları, Metrolar, Bankalar, Statlar,  Belediye Binaları, Hastaneler, Fabrikalar, İşyerler, Siteler, Özel Konutlar, Alışveriş merkezleri vb. yerler güvenlik görevlileri tarafından güvenliği sağlanmaktadır.

        Yeni tesisler yapıldıkça buralarda çalışacak güvenlik görevlisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İhtiyacı karşılamak maksadıyla Özel Güvenlik Şirketleri devamlı yeni özel güvenlik elemanı işe almaktadır.

        Özel güvenlik ihtiyacını karşılamak maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yılda altı defa özel güvenlik sınavı planlamaktadır. Sınavlar İçişleri Bakanlığı tarafından sorular hazırlanmakta ve sınavlar yapılmaktadır.

          Özel Güvenlik Eğitim Kurumları sınava girecek personeli yetiştirmek maksadıyla özel güvenlik kursları açarak özel güvenlik görevlisi adaylarını yetiştirmektedir. Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına başvuru yapılarak sınavlara girilmektedir.

        Özel Güvenlik Eğitim Kurumları sınava girecek personele eğitim vermektedir. Uygulamalı dersler sayesinde özel güvenlik görevlisinin kullanacağı malzemeleri uygulamalı olarak göstermektedir. Uygulamalı dersler sayesinde personel daha iyi yetişmektedir.

        Özel Güvenlik Sektörü gelişimini sürdürmektedir. Sektör hızla büyümektedir. Sektör büyüdükçe sorunlar artmaktadır. Sorunları kontrol altına almak için devlet ve özel sektör koordineli olarak çalışmaya devam etmektedir.

     Sektör özel güvenlik ihtiyacını karşılamak için miktar ve kalite olarak devamlı artmaya devam edecektir. Sektör gelişime açıktır. Özel güvenlik iş imkanı devamlı artmaktadır. Özel güvenlik ihtiyacı arttığından, yapılan işin öneminden dolayı kaliteli özel güvenlik personel yetiştirmek ve kaliteli özel güvenlik hizmeti vermek sektörün en önemli görevidir.