Öngösterim Görseli

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ OLMAK

Özel güvenlik şirketlerinde çalışmak için özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak gerekir. Özel güvenlik kimlik kartları silahlı ve silahsız olarak alınır. Silahlı kimlik kartına sahip olan özel güvenlik personeli silahlı projeler de silah taşıyarak çalışabilir. Silahsız kimlik kartına sahip özel güvenlik personeli sadece silahsız projelerde çalışabilir. Silahlı kimlik kartına sahip özel güvenlik personeli silahlı kimliği sayesinde ayrıca silahsız projelerde de silahsız olarak çalışabilir.

      Silahlı/ Silahsız kimlik kartı almak için Özel güvenlik eğitim kurumuna başvurmak gerekir. Özel güvenlik eğitim kurumlarında silahsızlar 100 saat, silahlı personel 120 saat ders görül. Ayrıca silahlı personel uygulamalı atış yapar. Kurslarda nazari eğitim yanında uygulamalı eğitimlerde verilerek personel yetiştirilir. Kurs sonunda içişleri bakanlığı tarafından yapılan sınava girilir sınavdan başarılı olanlar sertifikasını alır.

     Özel güvenlik kimlik kartını alan personel özel güvenlik şirketlerinin aldığı projelere başvurarak çalışmaya başlar. Özel güvenlik sektöründe yer alır. Özel güvenlik sektörü büyüyerek devam etmektedir. Sınavlara her yıl yeni personel başvurarak kimlik kartı almaktadır. Özel güvenlik kimlik kartına sahip personel sayısı bir milyonu aşmış, bir buçuk milyona yaklaşmaktadır.

     Sektörün hızla büyümesinin en büyük etkeni iş imkânının fazla olmasıdır. Güvenlik elemanı ihtiyacı artarak devam etmektedir. Sektör ülkemize istihdam sağlamaktadır. Zorluk derecesi diğer sektörlere göre daha kolaydır. Yapılan güvenlik olduğu halde çok fazla değişik ortamlarda aynı iş yapıldığından seçici davranılarak kendine uygun iş imkânı bulunmaktadır. Boş bir inşaat da, devamlı hareket olan bir alışveriş merkezinde de çalışma imkânı sağlamaktadır. Havaalanları, Metrolar, Siteler, İş merkezleri, Alışveriş merkezleri, Belediyeler, Statlar vb. farklı konumda çalışılabilmektedir.

    Özel güvenlik personelini maaşları da genellikle asgari ücretin üzerindedir. İçişleri Bakanlığına bildirim yapıldığından özlük hakları güvenceye alınmış, sigortalı çalışılmaktadır. Özel güvenlik personeline güvenlik harici ek hizmet yaptırılamayacağı günlü çalışma saatleri kanunlar ile güvenceye alınmıştır. Personel kendi yapısına uygun projelerde çalışabilmesi,  iş imkânının fazla olması nedeniyle güvenlik sektörü her zaman aranan mesleklerin başında olmaya devam edecektir.