Öngösterim Görseli

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI VE SINAVLARININDEĞERLENDİRİLMESİ

Özel Güvenlik sınavları yılda altı defa yapılmaktadır. Sınavlar tespit edilen belirli okullarda yapılır. Genellikle sınavlar Pazar günleri saat 10 00 da başlar.  Silahlı Temel/Yenileme sınavı 150 dakika, Silahsız Temel/Yenileme sınavı 120 dakika, Silah Farkı sınavı 30 dakika sürer. Silahlı Temel/Yenileme sınavı soruları 100 soruluk Temel sınavı, 25 soruluk Silah Sınav Bilgisi soruları, Silahsız Temel/Yenileme100 soruluk Temel sınav soruları, Silah Farkı 25 soruluk Silah Bilgisi soruları sorulur.

       Silah sınavına giren personel ayrıca atış sınavına da girer. Silah sınavının 25 soru 2 puan üzerinden değerlendirilir. Toplam 50 puandır. Uygulamalı Silah sınavında 15 metreden göğüs hedefine 5 atış yaptırılır. Her vuruş 10 puan toplam 50 puandır. Atış değerleri atış sınavı ve uygulamalı atış değerleri toplanıp ikiye bölünerek ortalaması alınır.

     Sınavdan başarılı olmak için Silahsız Temel sınavına giren öğrenciler sınavdan en az 60 puan ve üstü , Silahlı Temel sınavına girenler,Temel sınavdan en az 60 ve üstü, Silah Bilgisi sınavından 60 ve üstü veya 50 notundan az olmamak şartıyla temel ve atış sınavlarının ortalaması en az 60 olanlar Özel Güvenlik Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Sınavlarda sorular test şeklinde çoktan seçmelidir. Doğru yanlışı götürmemektedir.

     Sınavlardan başarısız olanlar birbirini tekrar eden toplam 4 adet sınava girebilirler. Dört sınavdan da başarısız olan personel sınava girmek isterse tekrar Özel Güvenlik Eğitimi veren kursa kaydolmak kaydıyla ve kurs parası ödeyerek sınava girebilir.

    Sınav soruları İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır. Sınav salonlarında İçişleri Bakanlığının Personeli görevlendirilir. Silah atışları İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Güvenlik Daire personelinin kontrolünde ve tespit edilen atış poligonlarında yapılır.

   Sınavlar aynı saatte başlar ve aynı saatte biter. Silah sınavı atışları için eğitim kurumlarına atış zamanı tahsis edilir. Takriben atış sınavı 10 gün sürer. Sınav giriş belgelerinde Silahlı atış sınavına girecek personelin atış zamanları ve saatleri belirtilir.

    Sınavlardan 15 veya 20 gün içerisinde sınav sonuçları açıklanır. Özel Güvenlik Dairesi Sınav bölümünde internet sayfasında sınavların ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağını yayınlanır. Personel TC numarasını girerek sınav sonucuna ulaşabilir. Kayıt olduğu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu vasıtasıyla da sınav sonuçlarını öğrenebilir.

   Sınavlardan sonra sınavı kazananların sertifikaları Özel Güvenlik Dairesinde hazırlanır. Özel Güvenlik Eğitim kurumlarına Özel Güvenlik Daire Başkanlığından sertifikaları verir. Sınava giren adaylar sertifikalarını eğitim kurumlarından alırlar.

     Özel Güvenlik Sertifika sahibi personel Kimlik kartı almak için evraklarını hazırlayıp harçlarını yatırıp Özel Güvenlik Dairenden randevu alarak başvurul. Hazırlanan Özel Güvenlik Kimlik Kartları kart sahiplerine ulaştırılır. Özel Güvenlik Şirketleri çalışmak için Özel Güvenlik Kimlik kartı olmak zorundadır. Sertifika ile çalışılamaz.

   Özel Güvenlik Eğitim Sertifikalarının geçerlilik süresi ömür boyudur. Sertifikası olan personel istediği zaman Özel Güvenlik Dairesine başvurarak Özel Güvenlik Kimlik Kartını alabilir.