Öngösterim Görseli

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN İŞ İMKÂNI

Dünyada bol paranın azalması nedeniyle bizim gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri büyüme hızı durmuş, hatta negatif büyüme meydana gelmiştir. 2017 yılında başlayan ekonomik yavaşlama 2019 yılında da devam etmiştir En fazla inşaat sektöründe başlayan ekonomik durgunluk diğer sektörleri de etki altına almıştır. Bazı firmalar konkordato ilan ederek ekonomik krizin üstesinden gelmeye çalışmıştır.

        Devletimizi yönetenler duran ekonomiyi canlandırmak için ekonomik paketler açmıştır. Ekonomiyi canlı tutmak, canlandırmak ve kötü durumdaki firmaları ayakta tutmaya çalışmıştır.  Firmalara bolca teşvikler verilmiş. Çalışanların sigortaları on iki ,on sekiz ay boyunca devlet tarafından ödenmiştir. Zor durumda kalan firmaların ekonomik sorunların üstesinden gelmek maksadıyla kamu ve özel bankalar vasıtasıyla uygun şartlarda kredi desteği sağlamıştır.

       Devletimizin tüm katkıları sayesinde ülke ekonomisi çökmemiş uzun süre yavaşlayarak ayakta kalmaya çalışmıştır. Üretimin yavaşlaması nedeniyle yeni işçi alımları azalmış, eski çalışanlardan da azaltma yapılarak şirketler ayakta kalmıştır.

       İnşaat sektörü krizden en fazla etkilenen sektör olmuştur. Durgunluk nedeniyle üretimin yavaşlaması nedeniyle tüm sektörler krizden etkilenmiştir. En az turizm sektörü etkilenmiştir. Durgunluk nedeniyle bol tüketim azalmıştır.

      Ekonomik durgunluk özel güvenlik sektörünü de azda olsa etkilemiştir Özel güvenlik sektörünün fazla etkilenmemesinin en büyük nedeni güvenlik ihtiyacının yeme içme gibi olmazsa olmaz en önemli ihtiyacımızın olması ve her sektörde kullanılmasıdır.

     İş sahaları her yerde vardır.   Havaalanları, Demiryolları, Metrolar, Bankalar, Statlar,  Belediye Binaları, Hastaneler, Fabrikalar, İşyerleri, Siteler, Özel Konutlar, Alışveriş merkezleri vb. yerler güvenlik görevlilerinin en fazla çalıştığı alanlardır.

     Özel güvenlik ihtiyacı olan işyerleri çok çeşitlidir. Devamlı tesis sayıları artmaktadır. Açılan her yeni banka, her yeni havaalanı, her yeni site yeni bir iş sahasıdır. Ekonomimizin en durgun olduğu zamanda bile yeni tesislerin açılması devam etmiştir.

     Özel güvenlik ihtiyacı artarak devam etmektedir. Özel güvenlik kimlik kartı sahip olanlar istihdam konusunda zorluk yaşamamaktadır. Özel güvenlik kimlik kartı sahipleri şu anki ihtiyacı karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu nedenle kimlik kartı sahibi personel seçici davranmaktadır.

    İşverenler özel güvenlik personelini uygun şartlarda, uygun maaşta çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Özel güvenlik personeli sadece bir yere bağlı kalmadan değişik ortamlarda görev yapabilmektedir. Fazla ihtiyacın olması seçiciliği arttırmıştır.

    İstihdamın fazla olması nedeniyle güvenlik sektörüne yönelme artmaya başlamıştır. Özel güvenlik eğitim kurumlarına kimlik kartı almak için başvuran sayısı hızla artmaktadır. Başvuranlar arasında üniversite mezunu sayısı da çok fazladır.

     Özel güvenlik sektörüne artan talep nedeniyle özel güvenlik kimlik kartı sahibi çoğalmaktadır. Mevcutların altması kalite seviyesini de artırmaktadır. İşverenler mevcut arttıkça kaliteli eleman bulmakta da zorlanmayacaktır.

    Teknolojik ürünlerde sektörde yeterince kullanılmaktadır. Yeni çıkan teknolojik ürünler sayesinde görev alanlarında suçluyu yakalamak, suçu önlemek, caydırıcılık konusunda özel güvenlik personeli daha rahat görevini yapabilmektedir.   Özel güvenlik sektörü bugün olduğu gibi ileride de en öncelikli meslek gruplarından olmaya devam edecektir.